Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9151 3406 400

sedvtedd:

Skyrim skies

0078 c99b 400

magics-secrets:

perfect life

Reposted fromAmericanlover Americanlover viagreens greens
I fall in love with details.
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamrautyna mrautyna
2841 c798 400

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood
A lot of people tell me I’m a bit dreamy. But I like the idea of that. Of being somewhere else.
— Alex Turner
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viathebelljar thebelljar
8997 1bf7 400
Reposted fromorendasophie orendasophie
8970 7cfb 400

wiltlng:

☹ mixed pale ☹

Reposted fromorendasophie orendasophie
8920 1f3f 400
Reposted fromorendasophie orendasophie
2881 f5cb 400
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Plich (via blade-twarze)
Reposted fromtwice twice viastarryeyed starryeyed
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaifollowu ifollowu
Aż do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, że można komuś złamać serce dwukrotnie, wzdłuż tych samych starych, zaleczonych szram po pęknięciach.
— Jodi Picoult, "Bez mojej zgody"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viastarryeyed starryeyed
7945 53ba 400
7439 8556 400
Reposted fromgummieice gummieice viagreens greens
7029 346f 400
7027 2fca 400
Reposted bySkydelanhouda
7026 1673 400
Reposted byhoudadzulajj
7017 4260 400
Reposted byanangelforsureMojeZwojeMojeZwoje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl